Széchenyi 2020

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-01002

Kedvezményezett neve: MBTEX Hungary
Projekt címe: Kapacitásbővítő beruházás az MBTEX Zrt-nél

Támogatás összege: 195 393 933 Ft
Támogatás mértéke: 50%

Projekt leírása: A kapacitásbővítő fejlesztés keretében a tolmácsi telephelyünkön felépítésre kerülő új digitális textilnyomó gyártó üzemünkbe kívánjuk a gyártáshoz szükséges technológiákat beszerezni és megteremteni a működésükhöz szükséges infrastrukturális feltételeket. A gyártó tevékenységünk végzéséhez szükséges gépek energiaigényét részben megújuló energia felhasználásával, a beruházás keretében telepítésre kerülő napelem rendszer segítségével kívánjuk fedezni. A fejlesztés eredményeként kiépítésre kerülő villamosenergia-hálózatra kapcsolható napelemes rendszer segítségével a környezetünk megóvása mellett az energiafelhasználásunk alacsonyabb költséggel fog járni.

A projekt összes elszámolható költsége: 390 787 866 Ft

Projekt befejezése: 2021.10.01.


Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.14-20-2021-00135

Kedvezményezett neve: MBTEX Hungary
Projekt címe: Technológia fejlesztés az MBTEX Kft-nél

Támogatás összege: 137 169 480 Ft
Támogatás mértéke: 70 %

Projekt leírása: Jelen fejlesztésünk a már folyamatban lévő beruházásunkat teszi még tökéletesebbé, annak kiegészítése. A pályázat lehetőséget ad a tökéletesítésre és olyan eszközök, szoftverek beszerzésére, melyek elengedhetetlenek digitális textilnyomó üzemünk professzionális munkájához és ezzel dizájnipari tevékenységünk színvonalának emeléséhez.

Beruházásunk teljes egészét átjárja a fenntarthatóság, ma már ez elengedhetetlen alapfeltétele egy korszerű üzemnek. Célunk közvetíteni mind az iparág, mind a piac felé ezen üzenet fontosságát. Ebben a szellemben választjuk beszállítóinkat és alakítjuk folyamatainkat, próbálunk minél kisebb terhet róni környezetünkre.

A projekt összes elszámolható költsége: 195 956 400 Ft

Projekt befejezése: 2022.11.06.


Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01042

Kedvezményezett neve: MBTEX Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe:  Kapacitásbővítő beruházás kombinált hiteltermék keretében az MBTEX Zrt.-nél

Támogatás összege: 49 990 000 Ft
mértéke: 24,56%

Támogatott hitel összege: 133 146 770 Ft
mértéke:65,43%

Projekt leírása: A projekt keretében TEÁOR 1330’08 Textilkészítés tevékenységünkhöz kapcsolódó kapacitásbővítő értékkel bíró beruházás valósult meg. A Tolmács 0133/6 helyrajzi számon lévő telephelyünkön felépítésre került egy korszerű 922,99 m2 területű részben kétszintes textilgyártó üzemépület. A gyártóüzembe beszerzésre került ellenőrző, mérő és feltekercselő gép illetve automatikus tekercs és csomagológép.

A beruházás megvalósulásával, a gyártási tevékenység megkezdésével megnő a vállalkozás foglalkoztatási kapacitása, növeli a gazdasági stabilitását, kiszámíthatóbbá teszi a gazdálkodását, prognózisaink alapján árbevétel növekedésre számítunk.

A projekt összes elszámolható költsége: 203 485 300

Projekt várható befejezése: 2021.03.31.


Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.7-19-2020-00029

Kedvezményezett neve: MBTEX Hungary
Projekt címe: Működési hatékonyság és termelési kapacitás növelése projekt az MBTEX Hungary Zrt.-nél

Támogatás összege: 273 375 000 Ft
Támogatás mértéke: 45%

Projekt leírása: A Vállalat célja a működési hatékonyság, valamint a termelési kapacitás növelése. A vállalat komoly növekedést tervez, ami jelentősen növeli az adminisztrációs, támogató tevékenysége méretét. Ezt nem további munkaerő felvételével, hanem a működés hatékonyságának növelésével kívánja biztosítani. A működési hatékonyság növelése érdekében egy RPA rendszer (RPA-robotizált folyamatautomatizálás) bevezetését tervezi.

A cég által meghatározott projekt célok: Adminisztrációs költségek csökkenése, átfutási idők jelentős csökkenése a termelés és logisztikai adminisztráció, az ügyfélszolgálat és a HR területén. A termelésnövekedés növeli az adminisztrációs feladatokat. Az RPA rendszer bevezetésével elkerülhető a létszámnövekedés, hiszen az adminisztrációs feladatokat a rendszer önállóan elvégzi. A költségmegtakarítás mellett az átfutási idők csökkenése vevői megelegédettséget is növel, valamint az adminisztrációs hibák csökkenése biztosíthatja a raktárkészlet csökkenését, reklamációk számának csökkenését.

A projekt összes elszámolható költsége: 607 500 000 Ft

Projekt befejezése: 2021.12.31.


Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.12-19-2020-00028

Kedvezményezett neve: MBTEX Hungary Zrt.
Projekt címe: Foglalkoztatásbővítés az MBTEX Hungary Zrt-nél

Támogatás összege: 89 888 853 Ft
Támogatás mértéke: 70 %

Projekt leírása: A projekt célja, hogy digitális nyomóüzemünk munkavállalói létszámát 13 fő szakképzett dolgozóval tudjuk bővíteni.

A projekt összes elszámolható költsége: 128 412 648 Ft

Projekt befejezése: 2023.03.31.